Tidak Dibenarkan Untuk Jual Telefon Yang Tiada Sokongan VOLTE